SKORZYSTAJ Z DOTACJI ZUS

DOTACJA ZUS 2021

Wypełnij formularz

Nasz doradca skontaktuje się, przedstawi szczegóły dotacji, odpowie na wszelkie pytania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: OD 1 CZERWCA 2021 DO 30 CZERWCA 2021

Liczba osób zatrudnionych na które odprowadzane są składki ZUS ↑

Jak pozyskać dotacje?

NA CO TWOJA FIRMA MOŻE OTRZYMAĆ DOTACJE?

sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
  • wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone, podestowe (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej wysokości unoszenia do 3,5 m), ręczne wózki paletowe ze wspomaganiem ruszania i unoszenia (o udźwigu do 2 ton), manipulatory i chwytaki (o udźwigu do 450 kg) – MAKSYMALNIE OTRZYMASZ 30 TYS. ZŁ BRUTTO  –   NIE PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU WÓZKI WIDŁOWE Z SIEDZISKIEM
  • urządzenia o udźwigu maksymalnym do 450 kg, np. wciągniki, żurawiki, wciągarki, suwnice, windy dekarskie, a także schodołazy i ręczne wózki platformowe dwunożycowe – MAKSYMALNIE OTRZYMASZ 25 TYS. ZŁOTYCH BRUTTO
sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości
  • podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome – przejezdne (z wyłączeniem innych typów rusztowań) – MAKSYMALNIE OTRZYMASZ 25 TYS. ZŁOTYCH BRUTTO
  • podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, przewoźne) – MAKSYMALNIE OTRZYMASZ 30 TYS. ZŁOTYCH BRUTTO
  • środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt ewakuacyjny, sprzęt do pracy w tzw. „dostępie linowym”
WENTYLACJA OGÓLNA NAWIEWNO-WYWIEWNA – MAKSYMALNIE OTRZYMASZ 80 TYS. ZłOTYCH BRUTTO
WENTYLACJA OGÓLNA I MIEJSCOWA WYWIEWNA ORAZ NAWIEWNA
OŚWIETLENIE MAKSYMALNIE OTRZYMASZ 50 TYS. ZłOTYCH BRUTTO
Maksymalna kwota dotacji na BHP z ZUS oraz procentowy udział ZUS w finansowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy jest uzależniony od rodzaju i wielkości firmy

WYSOKOŚĆ DOTACJI

Mikro przedsiębiorstwo

1-9 osób – 90 % dofinansowania – 139 tys. zł brutto

Małe przedsiębiorstwo

10-49 osób – 80 % dofinansowania – 209 tys. zł brutto

Średnie przedsiębiorstwo

50-249 osób – 60 % dofinansowania – 339 tys. zł brutto

Duże przedsiębiorstwo

250 osób i więcej – 20 % dofinansowania – 499 tys. zł brutto

WYMAGANIA FORMALNE

  • WNIOSKODAWCA NIE MOŻE ZALEGAĆ Z OPŁACANIEM SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE.
  • WNIOSKODAWCA NIE MOŻE ZALEGAĆ Z OPŁACANIEM PODATKÓW.
  • WNIOSKODAWCA NIE MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ W STANIE UPADŁOŚCI, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.
  • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.
  • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.