SKORZYSTAJ Z DOTACJI ZUS

DOTACJA ZUS 2021

Wypełnij formularz

Nasz doradca skontaktuje się, przedstawi szczegóły dotacji, odpowie na wszelkie pytania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: DO KOŃCA CZERWCA 2021

Liczba osób zatrudnionych na które odprowadzane są składki ZUS ↑

Jak pozyskać dotacje?

NA CO TWOJA FIRMA MOŻE OTRZYMAĆ DOTACJE?

sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
  • wózki widłowe (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej wysokości unoszenia do 3,5 m), ręczne wózki paletowe ze wspomaganiem ruszania i unoszenia (o udźwigu do 2 ton), manipulatory i chwytaki (o udźwigu do 450 kg) – MAKSYMALNIE OTRZYMASZ 30 TYS. ZŁ BRUTTO
  • urządzenia o udźwigu maksymalnym do 450 kg, np. wciągniki, żurawiki, wciągarki, suwnice, windy dekarskie, a także schodołazy i ręczne wózki platformowe dwunożycowe – MAKSYMALNIE OTRZYMASZ 25 TYS. ZŁOTYCH
sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości
  • podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome – przejezdne (z wyłączeniem innych typów rusztowań) – MAKSYMALNIE OTRZYMASZ 25 TYS. ZŁOTYCH
  • podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, przewoźne) – MAKSYMALNIE OTRZYMASZ 30 TYS. ZŁOTYCH
  • środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt ewakuacyjny, sprzęt do pracy w tzw. „dostępie linowym”
urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza
Zakup i instalacja oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy MAKSYMALNIE OTRZYMASZ 50 TYS. ZŁOTYCH
Maksymalna kwota dotacji na BHP z ZUS oraz procentowy udział ZUS w finansowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy jest uzależniony od rodzaju i wielkości firmy

WYSOKOŚĆ DOTACJI

Mikro przedsiębiorstwo

1-9 osób – 90 % dofinansowania – 139 tys. zł brutto

Małe przedsiębiorstwo

10-49 osób – 80 % dofinansowania – 209 tys. zł brutto

Średnie przedsiębiorstwo

50-249 osób – 60 % dofinansowania – 339 tys. zł brutto

Duże przedsiębiorstwo

250 osób i więcej – 20 % dofinansowania – 499 tys. zł brutto

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI

  • WNIOSKODAWCA NIE MOŻE ZALEGAĆ Z OPŁACANIEM SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE.
  • WNIOSKODAWCA NIE MOŻE ZALEGAĆ Z OPŁACANIEM PODATKÓW.
  • Wnioski przyjmowane są w trybie KONKURSOWYM.
  • Dofinansowanie jest bezzwrotne / nie stanowi pomocy DE MINIMIS.
  • Wielkość przedsiębiorstwa mierzona jest liczbą zatrudnionych OSÓB, za którE odprowadzane są składki na ubezpieczenie SPOŁECZNE I wypadkowe.